O cenie usługi decydują przede wszystkim zasięg emisji oraz ilość tekstu:


Głos do reklamy radiowej lokalnej: od 80 zł
Głos do reklamy radiowej ogólnopolskiej: od 150 zł
Głos do reklamy TV lokalnej: od 100 zł
Głos do reklamy TV ogólnopolskiej: od 400 zł
Głos do multimediów: od 90 zł za stronę A4
Głos do prostej zapowiedzi telefonicznej: od 150 zł

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2012-2022. Jarosław Władczyk